Aktivera din inre Medicine Woman

Your cart

Your cart is empty

Diamantljus och aktivering

Diamantljus och aktivering

Vi befinner oss verkligen mitt i ett enormt energiskifte, ett slags uppvaknande, som påverkar hela universum, vår planet och såklart våra kroppar. Detta energiskifte påverkar det elektromagnetiska fältet runt jorden och innebär i förlängningen att våra egna energifält förändras och faktiskt måste förändras för att vi ska kunna anpassas, komma åt och använda diamantljus som är en högt laddad andlig energi.

Energiskiftet påverkar oss på alla nivåer - fysiskt, psykiskt, emotionellt och spirituellt. Våra sociala, politiska, miljömässiga och finansiella system faller sönder så att vi ska kunna upprätta ett nytt sätt att vara. Att saker faller sönder bygger på regeln om att saker måste fallera (gå sönder) för att något nytt ska kunna uppstå. Ingen kommer undan och ju mer vi stretar emot och håller fast vid gamla mönster som inte gagnar dig desto mer börjar livet fallera. Så istället för att streta emot, försök ha tillit och följ med i detta flöde. 

Detta energiskifte sker genom att intensiva vågor av kosmisk energi kommer mot jorden, dels från vår sol och djupet i vår galax. Vi är alla redan "omstartade" för att anpassa oss till den nya energin som handlar om ett högre sätt att vara. För att harmonisera med den nya energin krävs det att vi som individer lever (tänker, känner och agerar) från djupet av vårt hjärta. 

Diamantljus är en högt laddad andlig energi och bygger på filosofin om att inom allt liv finns ett ljus och detta ljus är den andliga aspekten av dig som sträcker sig långt över tid och rum. En osynlig kraft som genomsyrar oss alla och som är evig. Vi brukar kalla detta ljus för medvetande. Du måste alltså bli medveten för att en transformation och inre integration ska kunna ske. Genom att vakna upp blir du medveten. Medvetenhet handlar om att bli medveten om sina tankar, känslor och handlingar samt ifrågasätta dem. 

Vissa forum erbjuder hjälp att aktivera detta Diamantljus och din kanal till högre medvetande. Aktiveringen är inspirerad av Kabbalah och kanaliserades fram av Jennifer Starlight. Genom aktiveringen omstruktureras vår aura så att den får formen av en oktaedrisk diamant. Den kommer alltså se ut som 2 pyramider som är sammanfogade bas till bas när den är klar. Syftet är att skapa en naturlig och skonsam frigöringsprocess för att börja tillåta högre frekvenser och nivåer av medvetande att både förankras och väckas till liv inom dig.

Jag har själv inte testat denna aktivering utan endast läst om den. Och då jag inte testat den själv så vill jag inte vara den som rekommendera er att göra den. Jag vill tro att allt sker när det ska och att vi inte ska forcera fram något. Läs om aktiveringen och känn in själva in i hjärtat om det är något för er. Jag vet att ert hjärta redan vet svaret, vilket det än är. Är det någon av er som provat så får ni gärna dela med er av er erfarenhet.

Övning: Vi höjer vår energi lättast själva genom att höja vår medvetenhet. Du kan börja ifrågasätta om vissa tankar som du har ens är dina? Är den här känslan min? Och varför agerar jag så här? Ofta är vi programmerade från det vi är små och under hela livet om vad vi ska tänka och känna. Nu sker allt detta per automatik om du inte stannar upp och tittar på vad som egentligen pågår. Genom mina sessioner hjälper jag mina klienter med detta. Du kan själv frigöra dig från negativa tankar, känslor och handlingar genom att först bli medveten om dem och sedan välja att göra något annat, valt med hjärtat. När du frigör dessa negativa energier stiger du själv i energi (frekvens).

- Kom ihåg att den nya energin vill att du tänker, känner och agerar från djupet av ditt hjärta. Lägg handen på och fråga om det känns rätt för dig.

Skrivet av Ann-Sophie Fabrizi

Previous post
Next post

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published